Veel gestelde vragen

U kunt bij ons betalen via iDeal, PayPal, vooruitbetaling en pinnen aan de deur bij een van onze medewerkers.
Uitgebreide informatie over onze betalingsmogelijkheden kunt u terugvinden door op deze link te klikken.
U krijgt standaard 2 jaar fabrieksgarantie op de apparatuur. Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping deze kunt u hier downloaden, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij komen de goederen bij u afhalen, een retour kunt u afhalen, een retour kunt u aanmelden via deze link.
Wij hebben een prachtige showroom in Hoorn, zie hiervoor onze contactgegevens.
Onze voorwaarden kunt u hier downloaden/printen/bekijken: Thuiswinkel Waarborg voorwaarden
Onze privacy policy kunt u hier downloaden/printen/bekijken: Privacy Policy Inbouwwarenhuis
Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.
Het transportrisico ligt bij Inbouwwarenhuis.
Nadat u de te bestellen producten in uw winkelmandje heeft geplaatst gaat u naar uw winkelmandje (rechts boven op de pagina). U krijgt op een enkele pagina het gehele bestelproces te zien.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en transport. Wij rekenen geen extra kosten welke niet vermeld staan op de website.
Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: Klachten over onze producten of diensten kunt u schriftelijk melden aan Inbouwwarenhuis BV t.a.v. Inbouwwarenhuis webwinkel, Nieuwstraat 15, 1621 EA Hoorn. Klachten worden alleen in behandeling genomen indien het ordernummer is vermeld. Wij zullen binnen 7 werkdagen contact met u opnemen
Wij verzorgen de aflevering van onze producten op basis van een vooraf gemaakte afleverafspraak. Onderdelen en kleine producten verzenden wij via de TNT en kunt u volgens door middel van een per e-mail toegestuurde track and trace code. Gedurende het bestelproces houden wij u op de hoogte per email van de voortgang (gewijzigde levertijden, gemaakt afleverafspraken).
Loading...