Het nieuwe energielabel stelt het energieverbruik van afzuigkappen centraal, waarbij de indeling loopt van A tot en met G. Fabrikanten kunnen hun producten echter nu al classificeren volgens de scherpere criteria die pas vanaf 2016 verplicht zijn (efficiëntieklassen A+ tot en met F). Miele maakt van deze mogelijkheid gebruik en alles bij elkaar genomen zijn begin 2015 al 22 modellen ingedeeld in de energie-efficiëntieklassen A+ of A.

Bovendien geeft het label uitsluitsel over het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik, over het luchtverplaatsingsvermogen ("hydrodynamische efficiëntieklasse"), de verlichting (efficiëntieklasse verlichting), de vetafscheidingsgraad (efficiëntieklasse vetfilters) en de geluidsontwikkeling (geluidsniveau). "Wij adviseren de consument naar alle onderdelen van het label te kijken en niet alleen naar de energie-efficiëntieklasse", aldus productmanager Joni Strik van Miele Nederland. Want als je concessies doet op punten als bijvoorbeeld het luchtverplaatsingsvermogen of de verlichting van de kookplaat, dan is het heel eenvoudig om bij het energieverbruik een goede score te halen. Dit is echter in tegenspraak met de filosofie van Miele. "Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat hun afzuigkap niet alleen zuinig is, maar zijn werk ook effectief en stil uitvoert, dat hij eenvoudig is schoon te maken en de kookplaat uitstekend verlicht", zo vervolgt Strik.

In dit opzicht is het belangrijk om te weten dat afzuigkappen in een huishouden niet behoren tot de grote energieverbruikers. Zo gaat het energielabel bij een model uit energie-efficiëntieklasse A+ en bij een prijs van 30 cent/kWh uit van een bedrag van 9,30 euro aan jaarlijkse energiekosten. Bij efficiëntieklasse B zou dat 20,10 euro zijn. Bij de berekening is ervan uitgegaan dat de kap dagelijks 60 minuten wordt gebruikt en dat het licht zelfs twee uur per dag aan is.

De ventilator en de verlichting hebben grote invloed op het energieverbruik van een afzuigkap. Op dit moment is 70 procent van alle Miele-afzuigkappen voorzien van duurzame led-verlichting, die een warm, wit licht verspreidt. Een kwart van alle Miele-apparaten beschikt inmiddels over een gelijkstroomventilator (DC-ventilator). Dergelijke motoren hebben een duidelijk betere energie-efficiëntie, maar de productie ervan is aanzienlijk duurder dan bij wisselstroomaggregaten. In de toekomst worden geleidelijk nog meer afzuigkappen uitgerust met DC-ventilatoren. 

Ook met een andere bijzonderheid dragen Miele-afzuigkappen bij tot een zo laag mogelijk energieverbruik. Het sleutelwoord is Con@ctivity 2.0 en het staat voor de opname van afzuigkap en kookplaat in een netwerk. Bij deze technologie geeft de kookplaat door aan de kap op welk vermogen de kookzones zijn ingesteld, waarna het afzuigvermogen automatisch wordt aangepast aan het kookproces dat plaatsvindt. In de praktijk betekent dit dat de ventilator daardoor altijd op de juiste stand is ingesteld en niet meer energie verbruikt dan nodig is. Zelfs als iemand vergeet om de afzuigkap na het koken uit te zetten, gebeurt dat na korte tijd automatisch. Wie kiest voor Con@ctivity 2.0 vindt bij Miele inmiddels een ruim aanbod. Wereldwijd gezien zijn bijna 2.500 combinaties mogelijk van afzuigkap en kookplaat. 

Hoe effectief een afzuigkap zijn werk verricht, wordt ook voor een belangrijk deel duidelijk uit de vetfilterefficiëntie. Miele gebruikt uit tien lagen bestaande metalen vetfilters die de vetdeeltjes binden en ze daardoor tegelijkertijd onttrekken aan de lucht in het vertrek. 

Meer dan driekwart van alle Miele-afzuigkappen behaalt voor de vetfilterefficiëntie de maximaal bereikbare score van A of B. Om ze schoon te maken, worden de metalen vetfilters simpelweg in de afwasautomaat gezet.

Miele-afzuigkappen behoren bovendien tot de stilste apparaten op de markt. Voor het energielabel wordt het geluidsniveau bepaald tijdens een geluidsmeting (in db (A) re 1pW) op de hoogste, normale gebruiksstand. Miele past allerlei manieren toe om het geluidsniveau te verlagen. Voor de ventilator worden geluidsisolerende matten gebruikt. Bovendien wordt de binnenkant van de kap, de zogeheten CleanCover, zo glad mogelijk uitgevoerd om luchtwervelingen tot een minimum te beperken.